DOXXbet

Úrady

Obchodný register

Obchodný register - verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Okresné súdy

Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohoto krajského súdu. Obchodný register pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania. Ak podnikateľ, ktorý je fyzická osoba, nemá miesto podnikania, je vedený obchodným registrom príslušného súdu podľa jeho miesta bydliska. Obchodný register zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. Súd, ktorý vedie obchodný register označuje ako „registrový súd“. Registrové súdy sú:

 • Okresný súd Banská Bystrica
 • Okresný súd Bratislava I.
 • Okresný súd Košice I.
 • Okresný súd Nitra
 • Okresný súd Prešov
 • Okresný súd Trenčín
 • Okresný súd Trnava
 • Okresný súd Žilina

 • Podnik

  Obchodný register - Podnik – samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využíva výrobné činitele na výrobu výrobkov a poskytovanie služieb.Obchodný zákoník definuje podnik – ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.Základné prvky podniku:  Obchodný register firiem


  Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon - Obchodný register

  Obchodný register - podľa obchodného mena subjektu

  Obchodné meno :
  * nutné vyplniť
  Právna forma :
  * nutné vyplniť
  Súd :
  Spôsob hľadania : reťazec kdekoľvek v mene
  Rozsah hľadania : len v aktuálnych záznamoch

                                                                   

  Obchodný register - podľa identifikačného čísla organizácie

  IČO :
  * nutné vyplniť
  Súd :

                                                                   

  Obchodný register - podľa sídla subjektu

  Ulica :
  * nutné vyplniť
  Číslo :
  * nutné vyplniť
  Obec :
  * nutné vyplniť
  Súd :

                                                                   

  Obchodný register - podľa priezviska a mena osoby

  Priezvisko :
  * nutné vyplniť
  Meno :
  * nutné vyplniť
  Súd :
  Typ osoby :